Non phosphate không chứa sodium bicarbonate , ciitric acid cho EU

Non phosphate không chứa sodium bicarbonate , ciitric acid cho EU
Đặc tính kỹ thuật: non phosphate without E500 , citric acid
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
Đây là dòng sản phẩm mới chuyên cho thị trường EU - Không chứa Sodium Bicarbonate ( E500) - Không chứa Citric Acid Đang được các nhà máy F17 nha Trang seafood , FFC Sea food, Quốc việt seafood , Minh Châu seafood , Seavina .... sử dụng
 

Sản phẩm dành cho Tôm PD, PTO

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0976918407

ttt
admin 1