chứng nhận không có Hàn the trong sản phẩm giòn dai K700

chứng nhận không có Hàn the trong sản phẩm giòn dai  K700
Đặc tính kỹ thuật: The Test Borax K700
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
 Kiểm nghiệm tại Việt Nam
 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0976918407

ttt
admin 1